event image event image

Program szkolenia

9:00-10:30

Część I szkolenia

 
  1. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniową (EAZ), jej zadania, funkcje, właściwości. Obowiązujące normy i przepisy.
  2. Zakłócenia i kryteria ich wykrywania.
  3. Podstawowe definicje i słownictwo.

10:30-10:45

Przerwa

10:45-12:15

Część II szkolenia

 
  1. Przekładniki prądowe i napięciowe.
  2.  Wymagane wyposażenie dla pól w GPZ-tach, pola 110 kV i SN.
  3. Przekaźniki i terminale polowe, sterowniki polowe. Ogólna budowa i realizowane funkcje.

12:15-12:45

Przerwa

 

12:45-14:15

Część III szkolenia

 
 
  1. Wybrane kryteria wykrywania zwarć międzyfazowych.
  2. Wprowadzenie do problematyki ziemnozwarciowej.
 
14:15 Zakończenie szkolenia